dijous, 8 de juliol de 2010

L’ASSOCIACIÓ ACDPAC DECIDEIX ABANDONAR LA CASA AMAZIGA DE CATALUNYA

la junta directiva de l’associació “ACDPAC” ha decidit en la seva última reunió del passat 9 de maig dimitir del Consell d’Entitats de la Casa Amaziga de Catalunya, decisió presa a conseqüència de l’absència de resposta a la nostra demanda, en la qual sol·licitàvem l’informe econòmic de la CAC.

Aquesta resolució ha estat traslladada a l’actual Junta Directiva, a les associacions que formen part del Consell d’Entitats, així com a la resta de persones i entitats que donen suport a la Casa.