dissabte, 19 de febrer de 2011

L’associació ACDPAC dona suport a les reivindicacions legítimes dels moviments juvenils a l’Àfrica del Nord

L’associació recolza i dona suport a les protestes pacífiques que succeeixen als països del nord d’Africa.
La situació de extrema pobresa, la corrupció, la manca de llibertats i de drets humans exigeix canvis d’arrel i una transformació profunda dels règims existents, i en aquest context les demandes exposades, democràcia, justícia social, dignitat, son necessàries i urgents.

El vertader canvi no es podrà aconseguir sense sumar les reivindicacions històriques del moviment amazic.